What is Success?


 

Sa isang Speaking/Talk Gig, natanong ako ng isang participant ng seminar. 
'Paano mo masasabing successful ka na?'

Life is a journey. Ganoon din ang success. Hindi ito isang tambayan na kapag napuntahan mo na, titigil ka na. Success is always linked to your life purpose. Bakit ka ba nabubuhay? Kasi kapag nasagot mo na at ginagawa mo na 'yun, malapit ka na sa mga pangarap mo. Hindi sasakyan, magandang bahay, matayog na career, malagong business ang tunay na batayan ng tagumpay. Yes, you might be successful with what you have. But it's incomplete if you are not able to touch others' lives. We are lived to be interconnected. Ano bang na-contribute natin sa mundo habang pumipintig ang ating puso?

Hope we enjoy our life journey. Seek our deepest purpose. Live with it. Maximize our days in bringing an impact to the world. #MarlonMolmisaKuyaMarlon.Com

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment