Break Us for Breakthrough - Leadership Speaker Philippines

Saturday, August 8, 2015

Break Us for Breakthrough

Marahil dumating ka na rin sa punto ng buhay mo na pakiramdam mo lahat sa paligid mo ay gumuho na. Minsan iniisip mo wala nang pag-asa dahil wala na rin ang lahat. Pakatandaan mo na kontrolado ni God ang lahat ng bagay. May plano Siya at palaging mabuti ito. God allows us to break for us to have a breakthrough. Siya ang magbubuo ng mas magandang buhay para sa'yo. Kung may inalis man Siya, iyon ay para magpalit ng mas higit sa nawala. Maniwala at magtiwala ka lang sa Kanya. Alam na alam Niya ang Kanyang ginagawa. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE