New Year. New Heart.Dahil New Year, uso na naman ang mga New Year's Resolutions. Maaring sa unang mga araw o linggo, nagagawa ito. Ngunit pagdaan ng ilang panahon, nalilimutan na.

There's nothing wrong with trying to change yourself for the better. Pero para magkaroon nang tunay na pagbabago sa buhay ng tao, kailangan magsimula ito sa kalooban. Focus on the inward then you'll see changes on the outside. If you want your life to change, let your heart be changed first. Let God change your heart. :) - Marlon Molmisa

Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment