MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Sunday, January 4, 2015

New Year. New Heart.

Dahil New Year, uso na naman ang mga New Year's Resolutions. Maaring sa unang mga araw o linggo, nagagawa ito. Ngunit pagdaan ng ilang panahon, nalilimutan na.

There's nothing wrong with trying to change yourself for the better. Pero para magkaroon nang tunay na pagbabago sa buhay ng tao, kailangan magsimula ito sa kalooban. Focus on the inward then you'll see changes on the outside. If you want your life to change, let your heart be changed first. Let God change your heart. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR