Great In The Eyes Of Creator - Leadership Speaker Philippines

Sunday, January 4, 2015

Great In The Eyes Of Creator

Critics are everywhere. Mayroon din mga tao na sadyang kahit anong gawin mo ay hindi mo makuha ang kanilang approval. The more you try to please them, the more you become frustrated and the more you lose sight of your true identity. 

Mapansin man o hindi ng mga tao ang iyong aking galing, hindi na ito mahalaga. Instead of aiming for people's approval, aim for God's approval. He knows you for He created you. He knows your strengths and weaknesses and thinks that you are wonderful as you are. Sa huli, aanhin mo na makuha ang approval ng buong mundo kung ang mismong Diyos na lumikha sa iyo ay hindi mo naman mapangiti? You have an audience of One. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE