-->

MARLON MOLMISA

moving to a new website | www.marlonmolmisa.com

Saturday, January 3, 2015

Great In The Eyes Of Creator

Critics are everywhere. Mayroon din mga tao na sadyang kahit anong gawin mo ay hindi mo makuha ang kanilang approval. The more you try to please them, the more you become frustrated and the more you lose sight of your true identity. 

Mapansin man o hindi ng mga tao ang iyong aking galing, hindi na ito mahalaga. Instead of aiming for people's approval, aim for God's approval. He knows you for He created you. He knows your strengths and weaknesses and thinks that you are wonderful as you are. Sa huli, aanhin mo na makuha ang approval ng buong mundo kung ang mismong Diyos na lumikha sa iyo ay hindi mo naman mapangiti? You have an audience of One. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING PHILIPPINES
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH