MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Thursday, May 10, 2018

Next Generation


May kanya-kanya na tayong pambatong kandidato. 'Yung iba, undecided pa. Pero bago tayo bumoto, tanungin muna natin ang ating sarili: Panatag ba ako na ipagkatiwala sa kanya ang kinabukasan ng aking mga magiging anak?

Ang anim na taon ay may impact sa mga susunod pang taon. Hindi lang sariling interes, kundi interes ng mga kabataan ang una nating isipin. Interes na makakapagpaunlad sa kanila bilang indibidwal at mamamayang Pilipino. Interes na kahit wala tayong makuha, basta masigurado natin na may maipapamana tayong maganda para sa kanila - ang ating boto. 

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR