Trust GodThe purpose of our weaknesses is to fully trust the STRONG GOD. Hindi tayo ang dapat hinahangaan. Madalas kasi kapag nasa harap tayo ng tao, kalakasan lang ang nakikita sa atin. Hindi nila alam mayroon pala tayong kahinaang tinatago. Dahil dito, naiintindihan nating wala dapat ipagmalaki. We stand because of God's grace alone. Tuwing mahina tayo, pinalalakas tayo ni Lord. :) - Marlon Molmisa

Mzone Admin Mary Joy

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment