Trust God - Leadership Speaker Philippines

Tuesday, April 10, 2018

Trust God

The purpose of our weaknesses is to fully trust the STRONG GOD. Hindi tayo ang dapat hinahangaan. Madalas kasi kapag nasa harap tayo ng tao, kalakasan lang ang nakikita sa atin. Hindi nila alam mayroon pala tayong kahinaang tinatago. Dahil dito, naiintindihan nating wala dapat ipagmalaki. We stand because of God's grace alone. Tuwing mahina tayo, pinalalakas tayo ni Lord. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE