MOVING INTO THE NEW WEBSITE!

www.marlonmolmisa.com

Monday, April 9, 2018

Trust God

The purpose of our weaknesses is to fully trust the STRONG GOD. Hindi tayo ang dapat hinahangaan. Madalas kasi kapag nasa harap tayo ng tao, kalakasan lang ang nakikita sa atin. Hindi nila alam mayroon pala tayong kahinaang tinatago. Dahil dito, naiintindihan nating wala dapat ipagmalaki. We stand because of God's grace alone. Tuwing mahina tayo, pinalalakas tayo ni Lord. :) - Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online resource for leadership, inspiration, faith, and personal experiences of its main author and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Get to know him more: Marlon Molmisa's Facebook

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH