-->

MARLON MOLMISA

moving to a new website | www.marlonmolmisa.com

Monday, April 9, 2018

Trust God

The purpose of our weaknesses is to fully trust the STRONG GOD. Hindi tayo ang dapat hinahangaan. Madalas kasi kapag nasa harap tayo ng tao, kalakasan lang ang nakikita sa atin. Hindi nila alam mayroon pala tayong kahinaang tinatago. Dahil dito, naiintindihan nating wala dapat ipagmalaki. We stand because of God's grace alone. Tuwing mahina tayo, pinalalakas tayo ni Lord. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING PHILIPPINES
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH