Control Your Emotions - Leadership Speaker Philippines

Tuesday, April 3, 2018

Control Your Emotions

Contol your emotions. Madalas, kapag inuuna ang damdamin, ito ang nagiging dahilan para iinterpret at gumawa ng mga bagay illogically. Bago magsalita, bago gumawa, mag-isip ng maigi. :) 
- Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE