MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Wednesday, April 25, 2018

Be Brave

May isang malupet na kwento sa bibliya. Magkakasama ang mga alagad at si Hesus sa bangka. Sa kalagitnaan ng paglalayag, biglang dumating ang malalaking alon habang si Hesus ay natutulog. Ang lahat sa bangka ay nagkakagulo na. Ginising ng isang alagad si Hesus na tinatanong kung wala ba siyang pakialam kung sila ay malunod. Tumayo si Hesus at pinatigil ang hangin at ang alon. Tinanong Niya kung bakit sila natakot? Hindi pa rin ba sila nagtitiwala?

Minsan akala natin wala Siyang pakialam, na natutulog lang Siya. Pero ang totoo, nakikita Niya ang lahat. Kontrolado Niya ang lahat ng bagay. Tinitignan lang Niya kung hanggang kailan ka magtitiwala. Minsan hindi naman talaga ang paligid ang nakakapagbigay ng takot sa tao kung hindi ang sariling isip at pananaw ng tao sa mga sitwasyon. It's all in the mind. Kahit gaano kalaki ang problema, isipin mo na mas higit ang Back-up mo. Be brave. Stay positive. Keep the faith. :) 
- Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR