MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Tuesday, April 10, 2018

Thoughts


Magkakaroon ng repleksyon sa mood mo kung anuman ang mga iniisip mo. Masasalamin sa iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay. Kung negatibo ang iyong iniisip, makakaramdam ka ng lungkot o galit. Kung positibo ang iyong pananaw sa buhay, makakaramdam ka ng kasiyahan at kapayapaan. Choose to meditate on the things that are right, noble, honorable, true, and praiseworthy. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR