Thoughts - Leadership Speaker Philippines

Tuesday, April 10, 2018

Thoughts


Magkakaroon ng repleksyon sa mood mo kung anuman ang mga iniisip mo. Masasalamin sa iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay. Kung negatibo ang iyong iniisip, makakaramdam ka ng lungkot o galit. Kung positibo ang iyong pananaw sa buhay, makakaramdam ka ng kasiyahan at kapayapaan. Choose to meditate on the things that are right, noble, honorable, true, and praiseworthy. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE