Thoughts
Magkakaroon ng repleksyon sa mood mo kung anuman ang mga iniisip mo. Masasalamin sa iyong emosyon ang iyong pananaw sa buhay. Kung negatibo ang iyong iniisip, makakaramdam ka ng lungkot o galit. Kung positibo ang iyong pananaw sa buhay, makakaramdam ka ng kasiyahan at kapayapaan. Choose to meditate on the things that are right, noble, honorable, true, and praiseworthy. :) - Marlon Molmisa

Mzone Admin Mary Joy

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment