MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Friday, April 27, 2018

Champion

Ang isang agila kapag may bagyo hindi lamang sinasalubong ito. It soars above the storm. Ganun din sa atin. Problems are inevitable. Di rin naman pinangako ni Jesus na wala kang daranasin na sitwasyon. Pero dahil napagtagumpayan na Niya ang lahat ng pagsubok, kaya mo rin pagwagian ang buhay. You are a champion, an overcomer. Rise above your circumstances. :) 
- Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR