MOVING INTO THE NEW WEBSITE!

www.marlonmolmisa.com

Thursday, April 26, 2018

Champion

Ang isang agila kapag may bagyo hindi lamang sinasalubong ito. It soars above the storm. Ganun din sa atin. Problems are inevitable. Di rin naman pinangako ni Jesus na wala kang daranasin na sitwasyon. Pero dahil napagtagumpayan na Niya ang lahat ng pagsubok, kaya mo rin pagwagian ang buhay. You are a champion, an overcomer. Rise above your circumstances. :) 
- Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online resource for leadership, inspiration, faith, and personal experiences of its main author and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Get to know him more: Marlon Molmisa's Facebook

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH