Champion - Leadership Speaker Philippines

Friday, April 27, 2018

Champion

Ang isang agila kapag may bagyo hindi lamang sinasalubong ito. It soars above the storm. Ganun din sa atin. Problems are inevitable. Di rin naman pinangako ni Jesus na wala kang daranasin na sitwasyon. Pero dahil napagtagumpayan na Niya ang lahat ng pagsubok, kaya mo rin pagwagian ang buhay. You are a champion, an overcomer. Rise above your circumstances. :) 
- Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE