ChampionAng isang agila kapag may bagyo hindi lamang sinasalubong ito. It soars above the storm. Ganun din sa atin. Problems are inevitable. Di rin naman pinangako ni Jesus na wala kang daranasin na sitwasyon. Pero dahil napagtagumpayan na Niya ang lahat ng pagsubok, kaya mo rin pagwagian ang buhay. You are a champion, an overcomer. Rise above your circumstances. :) 
- Marlon Molmisa

Mzone Admin Mary Joy

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment