-->

MARLON MOLMISA

moving to a new website | www.marlonmolmisa.com

Thursday, April 26, 2018

Champion

Ang isang agila kapag may bagyo hindi lamang sinasalubong ito. It soars above the storm. Ganun din sa atin. Problems are inevitable. Di rin naman pinangako ni Jesus na wala kang daranasin na sitwasyon. Pero dahil napagtagumpayan na Niya ang lahat ng pagsubok, kaya mo rin pagwagian ang buhay. You are a champion, an overcomer. Rise above your circumstances. :) 
- Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING PHILIPPINES
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH