Consistency and PerseveranceMay isang salita na importanteng sangkap upang makamit natin ang ating mga pangarap: Consistency. 

Madalas, gusto natin tumalon sa ibang career kapag nahihirapan na tayo. Mayroon tayong passion sa una. Makalipas ang ilang buwan, kapag sagad na ang paghihirap, lilipat na naman tayo. 

Normal lang ang mapagod. Pero huwag ka sana bumitaw basta-basta. Sa pagkakataong feeling mo mag-isa ka na lang, isipin mong mayroon pang mga taong naniniwala sa'yo. Hindi man sila nagsasalita pero bilib na bilib sila sa iyo. Tahimik na nagmamasid at nananalangin na sana magtagumpay ka sa mga pangarap mo. #MarlonMolmisa

KuyaMarlon.Com

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment