MOVING INTO THE NEW WEBSITE!

www.marlonmolmisa.com

Tuesday, March 1, 2016

Sipag, Tipid, Sikap
Sa usaping pera, hindi sapat na 'mabuting' tao ka. Minsan pa nga mas mayaman pa ang mga masasama kasi nagsisikap sila. Di katulad ng 'iilang mabuting tao' na umaasa lang sa donasyon at suporta ng iba. God has given you the ability to produce wealth. Kung ang kabutihan ay sabayan mo ng pitong libong salop ng talino't kasipagan, susundan ka ng kayamanan. #MarlonMolmisa

KuyaMarlon.Com is an online resource for leadership, inspiration, faith, and personal experiences of its main author and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Get to know him more: Marlon Molmisa's Facebook

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH