Sipag, Tipid, Sikap


Sa usaping pera, hindi sapat na 'mabuting' tao ka. Minsan pa nga mas mayaman pa ang mga masasama kasi nagsisikap sila. Di katulad ng 'iilang mabuting tao' na umaasa lang sa donasyon at suporta ng iba. God has given you the ability to produce wealth. Kung ang kabutihan ay sabayan mo ng pitong libong salop ng talino't kasipagan, susundan ka ng kayamanan. #MarlonMolmisa

KuyaMarlon.Com

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment