Trust Your Journey - Leadership Speaker Philippines

Wednesday, March 4, 2015

Trust Your Journey

Minsan pinadadaan ka ni God sa madilim na sitwasyon ng buhay. Para wala kang makita, kundi ang liwanag lang na nanggagaling sa Kanya. Siya ang pag-asa natin. Magtiwala lang tayo sa Kanya. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE