Dalhin Ang Aral Ng Nakaraan - Leadership Speaker Philippines

Saturday, August 8, 2015

Dalhin Ang Aral Ng Nakaraan

Kung patuloy tayong kakapit sa nakaraan, baka malunod lang tayo. Lumutang ka sa bawat pasakit at masasamang sitwasyon ng buhay mo. Magpakatatag ka! :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE