Pagsubok at Pagpapala - Leadership Speaker Philippines

Thursday, June 11, 2015

Pagsubok at Pagpapala
Magdiwang ka anuman ang sitwasyon mo ngayon - masaya man o malungkot, madali man o mahirap. Maging sa mga pagsubok, mabuti si God. Ipapakita Niya na may dahilan Siya sa lahat ng bagay. The size of your challenge reflects the size of your destiny. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE