-->

MARLON MOLMISA

moving to a new website | www.marlonmolmisa.com

Thursday, June 11, 2015

Pagsubok at Pagpapala
Magdiwang ka anuman ang sitwasyon mo ngayon - masaya man o malungkot, madali man o mahirap. Maging sa mga pagsubok, mabuti si God. Ipapakita Niya na may dahilan Siya sa lahat ng bagay. The size of your challenge reflects the size of your destiny. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING PHILIPPINES
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH