MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Thursday, June 11, 2015

Pagsubok at Pagpapala
Magdiwang ka anuman ang sitwasyon mo ngayon - masaya man o malungkot, madali man o mahirap. Maging sa mga pagsubok, mabuti si God. Ipapakita Niya na may dahilan Siya sa lahat ng bagay. The size of your challenge reflects the size of your destiny. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR