Ang EmosyonIngatan na magpadala sa damdamin. Humuhupa din ang emosyon. Pero ang sugat na maaaring iwan sa iba dahil sa mga matatalas na salita, 'di na mabubura. Always remember to use your tongue to build up and not to tear down. :) - Marlon Molmisa

Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment