MOVING INTO THE NEW WEBSITE!

www.marlonmolmisa.com

Tuesday, February 10, 2015

Be a Strength-Finder

Choose to see the best in people. Tandaan: kung paano mo nakikita ang ibang tao, repleksyon ito ng pangkalahatang pananaw mo sa buhay. Gayun din kung paano mo sila tinitignan, ganun ka rin nila titignan. - Marlon Molmisa
KuyaMarlon.Com is an online resource for leadership, inspiration, faith, and personal experiences of its main author and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Get to know him more: Marlon Molmisa's Facebook

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH