Be a Strength-FinderChoose to see the best in people. Tandaan: kung paano mo nakikita ang ibang tao, repleksyon ito ng pangkalahatang pananaw mo sa buhay. Gayun din kung paano mo sila tinitignan, ganun ka rin nila titignan. - Marlon Molmisa
Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment