-->

MARLON MOLMISA

moving to a new website | www.marlonmolmisa.com

Tuesday, February 10, 2015

Be a Strength-Finder

Choose to see the best in people. Tandaan: kung paano mo nakikita ang ibang tao, repleksyon ito ng pangkalahatang pananaw mo sa buhay. Gayun din kung paano mo sila tinitignan, ganun ka rin nila titignan. - Marlon Molmisa
This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING PHILIPPINES
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH