MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Wednesday, February 11, 2015

Be a Strength-Finder

Choose to see the best in people. Tandaan: kung paano mo nakikita ang ibang tao, repleksyon ito ng pangkalahatang pananaw mo sa buhay. Gayun din kung paano mo sila tinitignan, ganun ka rin nila titignan. - Marlon Molmisa
This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR