Present Pains. Future Gains. - Leadership Speaker Philippines

Wednesday, January 7, 2015

Present Pains. Future Gains.

Kung nakakaranas ka paghihirap sa kabila ng iyong pagsisikap at pagtitiyaga sa kasalukuyan, magdiwang ka! Walang katumbas ang mga magagandang bagay na nakalaan sa'yo sa kinabukasan. If this is your current time for sowing, then there will surely be a due time for your harvest. Season season lang iyan. :) - Marlon Molmisa

Invite Marlon!
+63 968 887 0961
Unit 304 LN Business Center, A. Bonifacio Ave., Cainta, Rizal Philippines

SEND US A MESSAGE