MARLON MOLMISA

Leadership Speaker | Corporate Trainer | Author

Wednesday, January 7, 2015

Present Pains. Future Gains.

Kung nakakaranas ka paghihirap sa kabila ng iyong pagsisikap at pagtitiyaga sa kasalukuyan, magdiwang ka! Walang katumbas ang mga magagandang bagay na nakalaan sa'yo sa kinabukasan. If this is your current time for sowing, then there will surely be a due time for your harvest. Season season lang iyan. :) - Marlon Molmisa

This website is an online resource for leadership, inspiration, faith, speaking engagements and personal experiences of the leadership trainer and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Follow Marlon on Facebook.

WHAT CAN YOU SAY? COMMENT BELOW!

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR