Present Pains. Future Gains.Kung nakakaranas ka paghihirap sa kabila ng iyong pagsisikap at pagtitiyaga sa kasalukuyan, magdiwang ka! Walang katumbas ang mga magagandang bagay na nakalaan sa'yo sa kinabukasan. If this is your current time for sowing, then there will surely be a due time for your harvest. Season season lang iyan. :) - Marlon Molmisa

Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment