MARLON MOLMISA

Leadership Speaker . Author . Millennial CEO

Saturday, January 17, 2015

Love Demands Action

Sabi ng Mirriam-Webster dictionary, ang "love" daw ay:

1. (Noun) - a feeling of strong or constant affection for a person.
2. (Verb) - to feel great affection for (someone); to hold dear: cherish

Higit sa mga depinisyon na nabanggit, ang pag-ibig ay isang desisyon at hindi lamang basta emosyon. It is a decision and an act of will based on the decision you have made to love someone. 

Sabi sa ikalawang depinisyon, ito ay "verb". Hindi basta "linking verb" o "auxiliary verb" kung hindi "action word". Ibig sabihin, hindi sapat na sabihing mahal mo ang isang tao. Kailangan patunayan ito ng "gawa". You must devote your time and effort to the people that you love. :) - Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online resource for leadership, inspiration, faith, and personal experiences of its main author and filipino motivational speaker Marlon Molmisa. Get to know him more: Marlon Molmisa's Facebook

WHAT PEOPLE SAY ABOUT MARLON?

HAVE MARLON AS YOUR SPEAKER / TRAINER / FACILITATOR

CONTACT US

MZONE TRAINING
+63 927 497 5285 | +63 906 211 7256
Pasig City | Makati Cty PH