Dumaan Ka LangLahat ng tao nakakaranas ng mga pagsubok at problema. Ngunit nasa sa iyo nakasalalay kung paano mo titignan at sosolusyunan ang mga ito. Nasa sa'yo rin naka-depende kung hanggang kailan ka mananatili sa sitwasyon. :) - Marlon Molmisa

Marlon Molmisa

KuyaMarlon.Com is an online source for leadership, inspiration, youth and real-life experiences of Marlon Molmisa. Marlon is an inspirational leadership speaker in the Philippines. He is also a writer and social entrepreneur. Use #MarlonMolmisa for your online shares. You may also share what's on your mind to secretariat@kuyamarlon.com.

No comments:

Post a Comment